Publikatsioonid / Meedia

Annist, Aet (2020). Introduction: Performance, Power, Exclusion, and Expansion in Anthropological Accounts of Protests. Conflict and Society, erisektsioon “Anthropology of Protest”, 6(1), 183−200.

Annist, Aet (2020) toimetaja, Conflict and Society, erisektsioon “Anthropology of Protest”, 6(1), lk. 183-254.

Talivee, Elle-Mari (2020). Ühistransport eesti kirjanduses. Keel ja Kirjandus, 6, 483−501.

Kaljundi, Linda; Plath, Ulrike (2020). Serfdom as Entanglement: Narratives of a Social Phenomenon in Baltic History Writing. Journal of Baltic Studies, 51 (3), 349−372.

Jonuks, Tõnno; Remmel, Atko (2020). Metsarahva kujunemine. Retrospektiivne vaade müüdiloomele. Keel ja Kirjandus, 6, 459−482.

Sepp, Tiina; Remmel, Atko (2020). The Pilgrimage Landscape in Contemporary Estonia: New Routes, Narratives, and Re-Christianization. Numen, 67 (5-6), 586−612.

Annist, Aet. 2020. Teiste võim. Vikerkaar 1-2. lk 86-93.

Annus, Epp; Talivee, Elle-Mari (2020). Sillamäest ja metsavendlusest Peterburi venelanna pilguga. Sirp, 18.09.

Tüür, Kadri; Soovik, Ene-Reet 2020. Among forests, bogs and animals: Ecocriticism in the Baltics. Ecozon@, 11 (2), 42−51.

Meediakajastus

Ulrike Plath Plekktrummis, 02.03.2020

Ulrike Plath ja Kadri Tüür Vasaras, teemaks looduskultuur ja keskkondlus, 05.06.2020

Jonuks, Tõnno; Remmel, Atko (2020). Kuidas eestlastest sai metsarahvas. Postimees.

Ulrike Plath, Margus Vihalem (2020). Keskkonnafilosoofia & Inimene üldiselt püüab säilitada keskkonda, milles elab.

Aet Annist (2020). Okupantide mõttelaad metsapoliitikas. Postimees, 21.08.2020

Aet Annist (2020). Unustage mammutid. Kuidas mõista küttimist ja korilust? Feministeerium, 28.05.2020