Publikatsioonid / Meedia

Annist, Aet (2020). Introduction: Performance, Power, Exclusion, and Expansion in Anthropological Accounts of Protests. Conflict and Society, erisektsioon “Anthropology of Protest”, 6(1), 183−200.

Annist, Aet (2020) toimetaja, Conflict and Society, erisektsioon “Anthropology of Protest”, 6(1), lk. 183-254.

Talivee, Elle-Mari (2020). Ühistransport eesti kirjanduses. Keel ja Kirjandus, 6, 483−501.

Kaljundi, Linda; Plath, Ulrike (2020). Serfdom as Entanglement: Narratives of a Social Phenomenon in Baltic History Writing. Journal of Baltic Studies, 51 (3), 349−372.

Jonuks, Tõnno; Remmel, Atko (2020). Metsarahva kujunemine. Retrospektiivne vaade müüdiloomele. Keel ja Kirjandus, 6, 459−482.

Sepp, Tiina; Remmel, Atko (2020). The Pilgrimage Landscape in Contemporary Estonia: New Routes, Narratives, and Re-Christianization. Numen, 67 (5-6), 586−612.

Annist, Aet. 2020. Teiste võim. Vikerkaar 1-2. lk 86-93.

Annus, Epp; Talivee, Elle-Mari (2020). Sillamäest ja metsavendlusest Peterburi venelanna pilguga. Sirp, 18.09.

Tüür, Kadri; Soovik, Ene-Reet 2020. Among forests, bogs and animals: Ecocriticism in the Baltics. Ecozon@, 11 (2), 42−51.

Meediakajastus

2021

Oktoober 2021. Tõnno Jonuks ja Atko Remmel osalesid videoklipis Eesti Teadusagentuuri, Riigikogu kultuurikomisjoni, Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ning Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud konverentsiks „Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata?”

Tõnno Jonuks ja Atko Remmel esinesid 30. septembril 2021 ERMi seminaril “Looduse ja rahvusluse seostest”. Sündmust kajastas ka Tartu Postimees.

Atko Remmel esines 14. augustil 2021 ettekandega MTÜ Rannamänniku kaitseks korraldatud festivalil Metsapoole külas.

Aet Annisti keskkonnakolumn Müürilehes.

1.–4. september 2021 esines Elle-Mari Talivee koos Kri Marie Vaiguga ka 14. Balti uuringute Euroopa konverentsil (CBSE, The 14th Conference on Baltic Studies in Europe) „Rights and Recognition in the Baltic Context“ Uppsala ülikoolis. Keskkonnaajaloo seisukohalt oli huvitav külaskäik Carl  Linné aedadesse.

Carl  Linné aiad.

Vilja Kiisleri intervjuu Aet Annistiga taskuhäälingus Vaim vardas.

Projekti liikmed olid rohkesti esindatud 3.-6. augustil 2021 toimunud konverentsil STREAMS – Transformative Environmental Humanities, mille üks korraldajatest oli Kati Lindström ja mis pidi algselt olema Stockholmis, toimus aga veebis. Elle-Mari Talivee tegi ühisettekande Viktor Páliga pealkirjaga „Representations of Nature in Children’s Literature in modern Estonia and Hungary“.)

Atko Remmel ja Tõnno Jonuks selgitavad Novaatoris, mida eestlaste rahvusmüüt eestlaste loodussuhte kohta ütleb.

Sel aastal saab Keskkonnaajaloo Keskuse KAJAK kümme aastat vanaks. 21. mail 2021 toimunud sünnipäevale pühendatud veebinari „Kirjanike ilmavaatest. Seminar ilmast kirjanduses“ korraldasid Elle-Mari Talivee ja Ene-Reet Soovik.

Tõnno Jonuksi ja Atko Remmeli intervjuude baasil ilmus 12. juunil 2021 ajakirjas Eesti Mets artikkel eestlastest kui metsarahvast.

Tõnno Jonuksi ja Atko Remmeli intervjuu baasil ilmus 17. mail 2021 Novaatoris populaarteaduslik ülevaade eestlaste kui metsarahva motiivi kujunemisest.

Atko Remmel rääkis Kuku raadio hommikuprogrammi saates Teadus Teab eestlaste loodussuhtest.

2020

Aet Annist (2020). Okupantide mõttelaad metsapoliitikas. Postimees, 21.08.2020

Jonuks, Tõnno; Remmel, Atko (2020). Kuidas eestlastest sai metsarahvas. Postimees.

Ulrike Plath, Margus Vihalem (2020). Keskkonnafilosoofia & Inimene üldiselt püüab säilitada keskkonda, milles elab.

Aet Annist (2020). Unustage mammutid. Kuidas mõista küttimist ja korilust? Feministeerium, 28.05.2020

Ulrike Plath ja Kadri Tüür Vasaras, teemaks looduskultuur ja keskkondlus, 05.06.2020

Ulrike Plath Plekktrummis, 02.03.2020