Inimesed

Ulrike Plath töötab Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professorina Tallinna ülikoolis ning vanemteadurina Underi ja Tulgase Kirjandusmuuseumis. Ta on tegelenud nii ajaloo- kui ka kirjandusalaste uuringutega, keskendudes ennekõike baltisaksa kultuurile ja keskkonnasuhetele, kliima ning looma-ajaloole 18. sajandist kuni 20. sajandi alguseni.


Aet Annist on Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli vanemteadur ning tegeleb arenguantropoloogiaga (institutsionaalne ja kogukonnaareng, arenguideoloogia, arengupraktikad); nõukogudejärgse sotsiaalse fragmenteerumise ja sotsiaalse ilmajätu teemadega ning nende seostega käimasoleva lageraiefaasiga eesti metsanduses; võhikufuturoloogiaga ning kliimahirmu sotsiaalsete aspektidega.


Linda Kaljundi on ajaloolane, Eesti Kunstiakadeemia kultuuriajaloo professor ja Tallinna Ülikooli vanemteadur. Selle teadusprojekti raames tegeleb ta Eesti loodusluse/keskkondluse rahvusülese ajalooga ning samuti siinse mäe- ja energiatööstuse keskkonnaajalooga.

Atko Remmel on Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli vanemteadur. Tema uurimisvaldkondadeks on Nõukogude perioodi religioonipoliitika, religiooni ja rahvusluse seosed, ilmalikustumine ja religiooni muutumine, mittereligioossuse ja ilmaliku vaimsusega seonduvad teemad ning inimeste suhted ümbritseva looduskeskkonnaga.

Kadri Tüür töötab teadurina Tallinna Ülikoolis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Tema praegusteks uurimisvaldkondadeks on eesti looduskirjandus ja pärandtehnoloogia-uuringud. PUTi raames tegeleb ta Külma sõja aegsete maastike kasutamise ja muutumise uurimisega.


Jaan Undusk on Eesti akadeemik, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor ning alates 2018 Tallinna ülikooli kirjanduse külalisprofessor. Ta on tegelenud alates 1990ndatest baltisaksa kultuuri ümberhindamise ja sügava analüüsimisega.

Kaarel Vanamölder on Tallinna ülikooli dotsent, kelle uurimisvaldkondadeks on ajalooline klimatoloogia ning pressi ajalugu varajasel uusajal. Vanamölder on tegelenud 18.-19. sajandi Balti kubermangudes aset leidnud tormide kohta käivate teadete otsimise ja kaardistamisega.

Tõnno Jonuks on Tallinna Ülikooli teadur ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhtivteadur. Tema põhiline uurimisvaldkond on Eesti usundi kujunemine alates inimasustuse algusest Eestis kuni kaasaegse paganluse praktikateni. Muuhulgas huvitavad teda eriti loomadele omistatud sümboolsed tähendused eri perioodidel ning sealtkaudu laiem uurimisküsimus looduse väärtustamisest minevikus.

Ulla Kadakas on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise doktorant. Uurimisvaldkond on arheoloogiapärandi, sh ajaloolised looduslikud pühapaigad, kaitse kujunemise ajalugu ning uued suundumused kaitsekorralduses.

Kati Lindström on teadur Teaduse-, Tehnika- ja Keskkonnaajaloo osakonnas KTH Kuninglikus Tehnikaülikoolis Stockholmis. Teda huvitab see, milliseid maastikke peetakse väärtuslikeks ja kuidas inimesed, ühiskonnad ning rahvusvahelised organisatsioonid jõuavad otsuseni, et üht või teist kohta või objekti tuleb kaitsta. PUTi raames huvitab teda sõjaväelise kasutuse ja looduskaitse põimumine Eesti rannikualadel. katilindstrom.com

Priit Raudkivi on Tallinna Ülikooli vanemteadur. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on ajalooline klimatoloogia. Lisaks huvitub ta ühiskondliku haavatavuse diskursuse rakendusvõimalustest keskkonnaanaomaaliate kontekstis. Viimaste aastate erihuviks on olnud 18.-19. sajandi Eesti- ja Liivimaa luterlike pastorite keskkonnataju uurimine. https://www.etis.ee/CV/Priit_Raudkivi/est

Elle-Mari Talivee töötab teadurina Tallinna Ülikoolis ning vanemteadurina Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses, kus juhatab lisaks muuseumiosakonda. Uurimisvaldkond on kirjanduslikud linnauuringud, keskkonna, -ajaloo ja -kaitse peegeldumine ilukirjanduses ning kirjanduse ja looduse suhted.
https://www.etis.ee/CV/Elle-Mari_Talivee/est

Sarah Särav on Tallinna Ülikooli ajaloomagistrant. Tema uurimisvaldkonnaks on Nõukogude perioodi ühiskondlik ja sotsiaal-poliitiline karakteristika ning toimemehhanism. Hetkel lasub ta huvi ja fookus jahinduse uurimisel Nõukogude Eestis ajavahemikus 1960-1980.

Tambet Muide on äsja lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo magistriõppe. Ta tegeleb jalgrattakultuuri-, transpordi- ning liikuvusajalooga.

Krister Kruusmaa on digihumanitaaria magistrant PSL-is (Université Paris Sciences Lettres) ja on tegelenud ajaloolise klimaandmebaasi regulaarse tööga.

Mirjam Rennit on Tartu Ülikooli antropoloogiamagistrant. Oma lõputöö raames uurib ta Fridays for Future ja Extinction Rebellion liikumisi Eestis.

Denis Jatsenko on Tallinna Ülikooli ajaloo magistrant. Uurimisteema on tsensuuri ajalugu Liivimaa kubermangus 19. sajandil, kuid projektis on ta seotud militaarmaastiku rühmaga.

Anna Helena Liiv on Tallinna Ülikooli ajaloo eriala bakalaureuseõppe kolmanda aasta tudeng. Varasemalt on ta kokku puutunud ka loodusteadustega, kui õppis poolteist aastat Inglismaal inseneriks. Hetkel on algamas ettevalmistused lõputöö kirjutamiseks, mille teema seostub käesoleva projektiga – tormid ja ekstreemsed ilmanähtused 19. sajandi Eesti- ja Liivimaal.